Pomak Halk KahramanlarıPomaklar Pomak olan Halk Kahramanlarına bile sahip Çıkmıyorlar . Sebepleri nedir?? . Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin.


Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin  (BEDREDDİN MAHMUT)

   1359 yılında bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğan Şeyh Bedreddin,  Edirne, Konya, Bursa, Kahire ve Tebriz’de dönemin bilginlerinden fıkıh, astronomi, mantık dersleri alan bir bilim adamı aynı zamanda. Balkan  kökenlidir:  ana dili Pomakca ayrica 6 lisani daha konusan Şeyh Bedreddin, günümüzden yaklaşık altı yüz yıl önce;  Balkan Topraklarindaki zulüm ve kiyimi görerek ilk Celali isyanlarinin baslangic tohumlarini atmistir. Balkan  topraklarında sosyal yasam bicimini felesefi olarak ilk ortaya koyan ve  hayata geçirmek için mücadele eden çağının büyük ilk Pomak devrimcisidir.
     Şeyh Bedrettin, bir Ortaçağ köylü sosyal, yasam projesini ortaya koymuştu. Bu konudaki görüşleriyle, kendinden iki asır sonra gelecek olan ütopik sosyalizmin kurucusu Thomas Moore’dan daha ileri görüşlü ve gerçekçiydi.  Durumdan endişelenen Sultan Mehmet, Saruhan (şimdiki Manisa) valisini üzerlerine gönderdi. Bu sırada Şeyh Bedrettin Simaveden  kaçarak Bulgaristan’ın Deliorman oradanda Pomaklarin yogun oldugu Smolyan  bölgesine gitmişti. Börklüce Mustafa’nın çok güçlü olduğunu öğrenen Sultan Mehmet, bu sefer de Sultan Murad’ı büyük bir kuvvetle üzerlerine gönderdi. Kahramanca çarpıştılar. Ancak bu yiğit insanların 8 bini hayatını kaybetti. Yenilen bu ilk pomak  devrimcileri, Ayasluğ şehrine götürülüp boyunlarını vurdurdular. Börklüce Mustafa’yı da kollarından bir deveye bağlayarak çarmıha gerdiler. Birçok şehirlerde gezdirerek teşhir ettiler. Manisa dolaylarındaki Torlak Kemal’e de aynı şey yapıldı.
    Bu sırada Rodoplarda ve Deliorman’da bulunan Bedreddin’in etrafında Pomak halkını toplamıştı. Fakat içlerine giren ajanlar nedeniyle yakalandı. İznik Serez’deki Sultan Mehmet’in yanına götürdüler Derebeyleşmeye başlayan Osmanlı’ya başkaldırmıştı Şeyh Bedreddin ve Yoldaşları…   Aradan geçen yüzyıllara rağmen, Pomaklarin sanli direnisi Şeyh Bedreddin’in savaştığı ve uğruna hayatını verdiği idealleri, özlemleri bugün halkların kurtuluş mücadelesinde yaşıyor. Ve Şeyh Bedreddin, Halkların bilincinde ve yüreğinde capcanlı duruyor. Şeyh Bedreddin’in zamanına kadar,
    Medeniyetler dıştan gelen Barbar akınlarıyla -Tarihsel Devrimle- yıkılırlardı. Ve bu dönemde, bu devletlerin yıkılışları destanlarda, mitolojilerde tufan, dinlerde kıyamet adını alıyordu. Şeyh Bedrettin, bu şuursuz medeniyet yıkılışları yerine, insanlığın biricik ve sürekli gelişimini sağlayacak şuurlu (bilinçli) devrimi, başka deyimle Tarihsel Devinim yerine Sosyal Devinimi geçiren en bilinçli ve en orijinal en büyük Pomak  devrimcisidir. Bu nedenle, sosyal devrimler çağı demek olan modern çağın ilk en önemli ve kalici  müjdecisidir.
      Yani Şeyh Bedreddin cenneti bu dünyada kurmayı; halkın alın terinin karşılığını alacağı kardeşçe ve eşitçe bir düzen kurmayı amaçlıyordu, bunu savunuyordu. Fetret Dönemi adı verilen ve taht kavgalarının yaşandığı bu dönemde, artan vergiler nedeniyle halk yaşam savaşı veriyordu. Bu dönemin sonunda, Edirne’de tahta çıkan ve ileri görüşlü biri olan Musa Çelebi, Şeyh Bedreddin’i Edirne’de Kazaskerliğe tayin etmişti. Fakat daha sonra Sultan Mehmet, kardeşi Musa Çelebiyi yenerek, Şeyh Bedrettin’i İznik kasabasına sürgüne gönderdi.
Şeyh Bedreddin,  Börklüce Mustafa, Torlak Kemal gibi ölüm karşısında korkusuzdur, asla geri adım atmaz…Serez Çarşısı’nda bir ağaca astılar Bedreddin’i.  1420 yılında…
      Bedreddin, halka ibret olsun diye bir süre o ağaçta sallandıktan sonra gömülür. 500 yıl gömülü kalır Serez’de. Cumhuriyet kurulduktan kısa süre sonra, 1924 Mübadelesinde Türkiye toprakları dışında kalan Serez’deki mezarı açılır, kemikleri İstanbul’a getirilir. 27 Mayıs 1960 Politik ihtilal ardından, dönemin yönetimi tarafından 29 Kasım 1961’de Sultan Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesine defnedilir.
POMAK HALKI OLARAK Simavne Kadısı Oğlu  Cagin en Büyük Devrimcisi , Pomak Şeyh Bedreddin i SAYGIYLA ANIYORUZ.
ÇAĞININ BÜYÜK DEVRİMCİSİ ŞEYH BEDREDDİN MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

ŞEYH BEDREDDİN DÜŞÜNCESİNDEN KESİTLER:
 • Hayatı ve dünyayı kendi küçük dünyaları ile sınırlı tutanlar bizi anlamazlar.
 • İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala, meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da, Allah’a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar.
 • Bütün namazlar ve niyazlar ahlâkın düzeltilmesi için iç yüzün arınlanması için birer vasıtadan ibarettir. Hakiki ibadetin hiç bir vakit kayıt ve şartı yoktur. Hangi tarzda yapılırsa yapılsın, Tanrının dileğine uygun olur. İbadetin temeli maksudun Hak olmasıdır. Bir cemaatte bu temel bulunmayınca yaptıkları ibadetler de kaybolur. Yalnız kötü toplantılar kalır. Fenalık üzerinde toplananlardan sen hemen uzaklaş.
 • Kötü ve Çirkin işlerle uğraşan insanlar Hak’tan uzaklaşmışlardır. Cehennem işte budur. Cennetle cehennemi başka yerde aramak saçmalıktır.
 • İnsanlar eylemleriyle, düşünce ve fikirleriyle güzeli ve iyiyi bulabildikleri oranda Hak’la kavuşmuşlardır.
 • İnsanlar Müslümanlıktan önce somut bir puta taparlardı, çağımızda ise hayali bir puta tapıyorlar. Belki bir gün Hak kendisini gösterirde Hak olarak ona taparlar.
 • Gerçek tasavvufçu, hiç bir insan gözünün görmediği, kulağının işitmediği, gönlünün sezmediği şeyhleri bilir. Onları halka, kafalarının alabileceği şekilde anlatır. Ama aslını içinde gizler. Eğer halk bunu öğrenirse, kendisini öldürür.
 • Tanrı dünyayı yarattı ve insanlara verdi. Demek ki; dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanların ortak malıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim, sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır.
 • Tarih, gelecek için kavga verip, yitmiş bile olsa, insanlık için vuruşanları hiç unutmaz.
 • İbadet etmekten amaç; ezeli ve büyük varlığa gönüllerin yönelmesi ve kapılmasıdır. Yoksa dünya umuruna dalmış bir kalp ile bin sene namaz kılmış, oruç tutmuş olsan, bundan dolayı hiç bir sevap ve mükâfat kazanamazsın.
 • Ölmezden önce ölmek, dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan, şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler
POMAK HALKI OLARAK Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin i SAYGIYLA ANIYORUZ.
ÇAĞININ BÜYÜK DEVRİMCİSİ iLK DEMOKRASi ve ÖZGÜRLÜK SEHiDi ŞEYH BEDREDDİN ( BEDREDDiN MAHMUT)  MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

http://pomatsite.blogspot.de/

Bizi  Facede sosyal Medyada Takip edin.Pomaklar hakkinda her seyden an itibari ile  Haberiniz olsun ..  Pomakbülteni Haber Portalı.